Traject

Trainen* heeft pas echt effect als de organisatieleerdoelen en persoonlijke leerdoelen van de deelnemers in de training goed op elkaar zijn afgestemd en als de bereidwilligheid van de partijen voor verandering aanwezig is of gecreëerd kan worden.

Om het effect van de training zo groot mogelijk te maken gaat mijn voorkeur uit naar het volgende begeleidingstraject

Het voorgesprek
We ontmoeten elkaar, maken kennis en bespreken de huidige situatie, de ontwikkelbehoefte en mogelijkheden.

Het plan van aanpak
Mackel&Bergh ontwikkelt een helder plan van aanpak waarin uw wensen en onze manier van werken beschreven worden. Het gaat hier altijd om een vertaalslag van de ontwikkelvraag naar onze manier van oplossen. Een discussiestuk derhalve.

De persoonlijke intake
Om de persoonlijke trainingsvraag van de deelnemers helder te krijgen, voeren we graag een persoonlijk intakegesprek met de deelnemers. Hieruit kunnen nieuwe zaken naar voren komen die belangrijk zijn voor de training. Het uitgangspunt is dat de deelnemer vanaf dat moment start met zijn of haar eigen ontwikkeling, omdat de persoonlijke leerdoelen helder worden. Verder maken we afspraken over de manier van werken.

De training
We starten met de training (tussen de trainingsblokken door verzorgen we huiswerkopdrachten die de transfer naar de werkplek bevorderen en de deelnemer blijven herinneren aan de training).

De transfer
Om de resultaten uit de training een zorgvuldige en constructieve plek binnen de organisatie te geven (de nieuwe manier van werken) denken we na over de inbedding (transfer). Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan eenvoudige tips om de training te blijven herinneren, intervisiegroepen, supervisiegroepen, training/coaching on the job en huiswerkopdrachten

De evaluatie
Uiteraard dient de training te worden geëvalueerd. Dit kan overigens ook tussentijds als het om langere trainingstrajecten gaat.

* Voor coachingstrajecten geldt een soortgelijk traject.